مطالب سایت tamirelectric http://tamirelectric.blognovin.com تعمیر کولر آبی http://tamirelectric.blognovin.com/3/تعمیر_کولر_آبی/ <div style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: large;">تعمیر کولر آبی</span><br /><br /></strong></span></div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">شروع فصل گرما ، شروع به کار افتادن کولرهای آبی است . به همین دلیل <strong>تعمیر کولر آبی</strong> در این فصل امری طبیعی است با این منطق که چون استفاده از این دستگاه زیاد شده ، به طبع آن <strong>تعمیر کولر آبی</strong> نیز زیاد تقاضا دارد.&nbsp;<br /></span><br /><br /></div> <div style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: large;">&nbsp;قطعات و تجهیزات کولر <a href='http://tamirelectric.blognovin.com/3/تعمیر_کولر_آبی/'> ادامه... </a> Wed, 14 Feb 2018 13:51:03 +0330 گزیده مقالات تعمیر موتورخانه http://tamirelectric.blognovin.com/2/تعمیر_موتورخانه/ <p dir="RTL"><span style="font-size: large;"><strong>تعمیر و نگهداری از موتورخانه فعالیت های متنوعی را شامل می شود. از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد</strong><strong>:</strong></span><br /><br /></p> <p dir="RTL">تعمیر و نگهداری پمپ</p> <p dir="RTL">تعمیر و نگهداری مشعل</p> <p dir="RTL">تعمیر و نگهداری منبع دوجداره</p> <p dir="RTL">نگهداری سیستم لوله کشی موتورخانه</p> <p dir="RTL">عایقکاری منبع و لوله ها</p> <p dir="RTL">سرویس و تعویض فلکه</p> <p dir="RTL">تنظیم شیر برقی مشعل گازی</p> <p dir="RTL">تعویض شیر فلکه موتورخانه</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong><span style="font-size: large;">نکاتی که <a href='http://tamirelectric.blognovin.com/2/تعمیر_موتورخانه/'> ادامه... </a> Tue, 13 Feb 2018 09:25:54 +0330 گزیده مقالات تعمیرات تلویزیون http://tamirelectric.blognovin.com/1/تعمیرات_تلویزیون/ <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>ایرادات رایج تلویزیون :&nbsp;</strong><br />&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>ایراد در پنل</strong>&nbsp; &nbsp;رایج ترین آنهاست اختلالات فراوانی را بوجود می آورد که به تعویض پنل می انجامد .&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <ul> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; اختلال تصویر</li> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; تاریک شدن قسمتی یا تمام</li> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; وجود خطوط در تصاویر</li> <li>&nbsp; &nbsp; &nbsp; به هم ریخته بودن رنگها : لیکویید رنگ را بررسی <a href='http://tamirelectric.blognovin.com/1/تعمیرات_تلویزیون/'> ادامه... </a> Wed, 07 Feb 2018 08:18:30 +0330 گزیده مقالات